Grafiki Śląsk

Jesteśmy grafikami z zawodu. Z zamiłowania  — artystami.

Zamiłowanie kulturą, architekturą i historią inspiruje nas do tworzenia naszych obrazów

 

Nieustannie poszukujemy piękna i natchnienia w otaczającej nas architekturze miejskiej.

Chcemy uzmysłowić, że cały czas żyjemy z dziedzictwem u boku, podkreślić lokalność i zwrócić uwagę na to, co jest bliskie, choć wydaje się tak dalekie

 

W grafice jest pewien urok, pewna magia. Moc tkwi w sposobie ich wykonania oraz umiejętności autora. Wszystkie nasze grafiki są tworzone w autorskiej technice, inspirowanej rycinami

 

Galeria

GS_logo.png